•  
 
Nawigacja
Reklama
BIP

Statystyki reklamowe
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2
· Najnowszy użytkownik: agness
Dostawa Gazu
Rydułtowy: Dostawa i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego do obiektu znajdującego się przy ul. J. Kochanowskiego 25, 44-280 Rydułtowy Numer ogłoszenia: 252773 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGńOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Kownackiej, ul. Jana Kochanowskiego 25, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 32 4550309, faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Inny: Przedszkole. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego do obiektu znajdującego się przy ul. J. Kochanowskiego 25, 44-280 Rydułtowy. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliwa gazowego przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1.60 kPa do instalacji znajdującej się w obiekcie przy ul. J. Kochanowskiego 25, 44-280 Rydułtowy. 2. Odbiór gazu nastąpi przez następujące urządzenia gazowe: kuchenka palnikowa (2 szt), zasobnik wody do kotła, kocioł powyżej 31kW, taboret. 3. Odbiorca należy do grupy taryfowej W-4. 4. Zamówiona moc umowna wynosi: do 10 m3/h dla gazu ziemnego wysokometanowego lub gazu propan-butan albo do 25m3/h dla gazu ziemnego zaazotowanego. Pobór roczny wynosi więcej niż 8000 m3. II.4) Wspólny Słownik Zamówień„ (CPV): 09.12.00.00-6, 09.12.30.00-7, 09.12.20.00-0. II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. SEKCJA III: PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień„ publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień„ publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie prawne: Realizacja dostaw gazu połączonych z usługą jego przesyłania jest ściśle powiązania z własnością sieci. Ponieważ PGNiG S.A. funkcjonuje w ramach tzw. monopolu naturalnego powiązanego ściśle z własnością sieci (urządzeń„ przesyłowych) występuje przesłanka o charakterze wybitnie technicznym. Monopol ma charakter trwały i nieprzezwyciężalny. W związku z powyższym zaistniały przesłanki opisane w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp dopuszczające udzielenie zamówienia Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Uzasadnienie faktyczne: Gmina Rydułtowy w tym również Publiczne Przedszkole nr 1 w Rydułtowach znajduje się na obszarze objętym dystrybucją i sprzedażą paliwa gazowego przez PGNiG S.A., jedynego dostawcy gazu. ńšwiadczenie dostaw oraz usług dystrybucji odbywa się w warunkach monopolu naturalnego, co uprawnia do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJÄ„CY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓńKA AKCYJNA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Losowa Fotka